Тематика наукових досліджень

У сучасному глобалізованому світі провідні держави світу дали належну оцінку перевагам від розвитку туристичної галузі.

Туризм сприяє зростанню зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і курортів пов’язана з роботою більш як 50 галузей, підвищує інноваційність національного господарства.

Туризм сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відношень між різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики держави.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), частка туризму у світовому ВВП складає близько 10 %, а на долю міжнародного туризму припадає 6 % загального обсягу світового експорту та біля 30% світового експорту послуг, кожне 11 робоче місце в світі припадає на сферу туризму.

Прогнозується, що до 2030 року кількість міжнародних туристичних відвідувань зросте до 1,8 млрд туристів.

За даними ЮНВТО у 2014 році по Європі подорожувало 582 млн. туристів, їх втрати склали 509 млрд. доларів США. Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи, та Одещина як регіон, мають всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму.

Саме тому наукова робота кафедри ТБтаР базується на пошуках шляхів і способів розв’язання проблем, пов’язаних з регіональним розвитком туристичної сфери в умовах глобалізаційних змін та введенням новацій та інновацій в туристичній галузі.

Основні наукові напрями кафедри:

– перспективи розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні;

– стратегія розвитку винного туризму в Україні;

– стратегія розвитку гастрономічного туризму в Україні;

– розвиток регіонального туризму півдня України;

– сучасні тенденції розвитку Spa & Wellness індустрії в Україні;

– конкурентоздатність закладів сфери туризму;

– безпека в туризмі.

З урахуванням наукових здобутків та досвіду роботи викладачів, продовжується плідна робота щодо формування основ наукової школи з проблем інноваційного розвитку регіонального туризму та безпеки туристичної діяльності.

Викладачами кафедри видано навчальні посібники:

– «Інформаційні технології у готельно-ресторанному бізнесі»;

– «Туристичне країнознавство» (два видання);

– «Искусство управления».

– «Дизайн объектов гостинично-ресторанного бизнеса», монографії:

– «Круїзні одіссеї»,

– «Европейские морские круизы»,

– «State of the art in bread production»,

– «Preparation procedures of traditional foods of the Black Sea countries».

Ведеться робота над підготовкою 2-х колективних авторських підручників.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових та науково-методичних конференціях, що проходять як в академії, так і поза її межами (Україна, Білорусь, Російська Федерація, Болгарія, Греція, Франція, Велика Британія, Литва, Польща).

Викладачі кафедри беруть участь у нарадах, які проводить Департамент культури та туризму Одеської міської ради та входять до творчих груп щодо підготовки Програми розвитку туризму та курортів Одеської області, інших регіональних та загальнодержавних програм.