Склад кафедри

Меліх Олена ОлександрівнаБезымянный

Завідувач кафедри “Туристичного бізнесу і рекреації”

доктор економічних наук, доцент кафедри

Освіта: Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2005 році достроково закінчила аспірантуру ОНАХТ та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості». У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, у 2008 році отримано Ph.D.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Адаптивна стратегія територіально–виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика».

Сфера наукових інтересів: економіка і організація промислового (ділового, гастрономічного) туризму.

Викладає дисципліни:

  1. Інтелектуальна власність.
  2. Економічна і соціальна географія України.
  3. Планування ділового розвитку підприємства.
  4. Управління витратами.
  5. Організація виробництва.

Науково-методична робота: автор більше 100 наукових та науково-методичних праць; з них – 1 підручник з  грифом МОНУ, 5 монографій, з яких 2 одноосібні.

Хобі: організація сімейного відпочинку та дитячого туризму.

Контактна інформація: olena_melikh@ukr.net14445317_1097700903641014_1009821773_nТкач Вікторія Олександрівна

доктор економічних наук, професор кафедри

Освіта: Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2000 р.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом», 2012 р.

Захистила у 2012 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук  на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою». В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: економічна безпека туристичної діяльності, маркетинг туризму, економіка туризму.

Викладає дисципліни:

  1. Управління якістю туристичних послуг.
  1. Управління розвитком туризму.
  1. Керує магістерським проектуванням.

Науково-методична робота: автор більше 150 наукових праць. З них посібники з грифом МОН, а також монографії.

На кафедрі відповідає за ­­­­­методичну роботу.P71004-165752 (2)Добрянська Наталя Анатоліївна

доктор економічних наук, професор кафедри

Освіта: У 2000 році закінчила Одеський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Магістр з менеджменту організацій”
Захистила у 2014 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук  на тему: «Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої сфери: теорія, методологія, практика». В 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії та економіки підприємства.
Сфера наукових інтересів: івентивний менеджмент, економіка підприємств, регіональна економіка, міжнародна економіка, економіка туризму.
Викладає дисципліни:
1. Подієвий туризм та івент-менеджмент.
2. Міжнародне регулювання туристської діяльності.
3. Статистика в туристичній діяльності.
Науково-методична робота: автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 посібники, а також 5 монографій.
На кафедрі відповідає за наукову роботу.
Нагороджена грамотою Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.
Хобі: подорожі, спорт,  організація відпочинку.
Контактна інформація:  semen-198@te.net.uayaromenko

Ярьоменко Сергій Григорович

кандидат географічних наук, доцент кафедри

Освіта: У 2005 році закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Географія», кваліфікація – географ, викладач географії. У 2010 році закінчив аспірантуру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». У 2011 році захистив дисертацію за темою «Геополітичне та геоекономічне позиціонування України у стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору».

Сфера наукових інтересів: туристичні ресурси України, географія туризму, рекреаційне ресурсознавство, політична географія та геополітика.

Викладає дисципліни:

1. Організація туризму (Організація туристичних подорожей).

2. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності.

3. Рекреалогія.

Науково-методична робота: автор 7 методичних матеріалів, більше 20 наукових праць, 1 монографії у співавторстві, учасник конференцій та наукових семінарів.

На кафедрі відповідає за наукову роботу молодих вчених.

Контактна інформація: syaromenko@gmail.comDSC_0748Килинчук Олеся Євгенівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри

Освіта: Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства», 2011 р.

Захистила у 2015 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація маркетингу та збуту на підприємствах з виробництва соків».

Сфера наукових інтересів: економіка туризму, маркетингові дослідження, маркетинг у туризмі.

Викладає дисципліни:

1. Організація транспортних перевезень.

2. Пізнавальний туризм.

3. Документознавство у сфері туризму.

4. Регіональний туризм.

5. Спеціалізований туризм.

Науково-методична робота: автор 12 наукових праць. З них – 1 монографія, автор 8 статей та 5 тез, учасник фахових конференцій.

Нагороджена грамотою за активну участь в науковій роботі та успішний захист дисертаційної роботи.

На кафедрі відповідає за дистанційний модуль та наукометричну базу, член методради, куратор групи Т-306.

Хобі: автомобільний туризм, подорожі країнами світу, фотографія, психологія.

Контактна інформація:  kilinchyk@gmail.comIMG_1226Григорьєв Євгеній Олегович

старший викладач кафедри

Освіта: Закінчив Національний Університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство», магістр правознавства, 2014 р.

Працює над дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Інституційне регулювання продовольчої безпеки регіону».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, економіка продовольства, стимулювання інвестиційної діяльності в регіоні, геополітичні прогнозування та аналітика, інституційне регулювання сфер економічної діяльності на мікро-та макрорівнях.

Викладає дисципліни (практичні заняття):

1. Туристичні ресурси України.

2. Інфраструктура туризму.

3. Круїзний туризм.

4. Спеціалізований туризм.

5. Туристичне країнознавство та рекреаційні комплекси.

6. Туристичні ресурси світу.

7. Організація діяльності туристичної фірми.

8. Стандартизація та сертифікація в туризмі.

9. Туристичні ресурси Одещини.

Науково-методична робота: автор статей та тез з економічної безпеки, учасник фахових конференцій.

Нагороджений грамотою від Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria), виданий професором PLLC, Lorendo, Texas, USA за досягнення у програмі «LІTIGATION» 2010 р.; сертифікатами Міністерства освіти і науки України за вдале закінчення щорічних спеціалізованих курсів лекцій та семінарів з міжнародних, економічних та правових дисциплін іноземною (англійською) мовою при участі європейських та американських фахівців та володіння ними, 2009, 2010, 2011, 2012 рр.

На кафедрі відповідає за міжнародну роботу, куратор групи Т-206.

Хобі: стрільба, подорожі, філософія, софістика, етимологія, реставрація та реалізація предметів давнини.

Контактна інформація: vjorg@ukr.net5888Кузьменко Юлія Яковлівна

асистент кафедри

Освіта: Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”, 2011 р. Захистила у 2015 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології виробництва функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці».

Сфера наукових інтересів: регіональні особливості та стратегія розвитку туризму і туристичної інфраструктури в Україні, інновації в туризмі.

Викладає дисципліни (практичні заняття):

1. Туристичне країнознавство та рекреаційні комплекси.
2. Спеціалізований туризм.
3. Організація туризму.
4. Організація туризму (Організація туристичних подорожей).
5. Організація туризму (Організація анімаційної діяльності).
6. Релігійний туризм і паломництво.
7. Екскурсологія.
8. Управління розвитком туризму.
9. Управління якістю туристичних послуг.
10. Організація туризму (Основи туризмознавства).
11. Рекреаційні комплекси світу.
12. Організація туризму (Організація туристичних подорожей).
13. Географія туризму (Туристичне країнознавство).

Науково-методична робота: є автором 25 наукових праць, у тому числі 4 деклараційні патенти України.

На кафедрі відповідає за навантаження викладачів та звіт з виконання навантаження.

Хобі: подорожі, спорт, творчість.

Контактна інформація:  kuzmenko.y89@gmail.com  SQIRZaa3nvwМолодан Марина Михайлівна

лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: інноваційні системи і технології у сфері туризму.

Наукова робота: написання статей та тезісних видань у співавторстві з викладачами кафедри.

На кафедрі виконує методичну роботу.

Хобі: читати різноманітні літературні твори, фотографувати, пошук цікавої інформації щодо інновацій в туризмі.

Контактна інформація: