Склад кафедри

Меліх Олена Олександрівна

Меліх Олена Олександрівна

Завідувач кафедри "Туристичного бізнесу і рекреації"

доктор економічних наук, доцент кафедри Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2005 році достроково закінчила аспірантуру ОНАХТ та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості». У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, у 2008 році отримано Ph.D. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Адаптивна стратегія територіально–виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика». Сфера наукових інтересів: економіка і організація промислового (ділового, гастрономічного) туризму. Викладає дисципліни: 1. Інтелектуальна власність. 2. Економічна і соціальна географія України. 3. Планування ділового розвитку підприємства. 4. Управління витратами. 5. Організація виробництва. Науково-методична робота: автор більше 100 наукових та науково-методичних праць; з них – 1 підручник з грифом МОНУ, 5 монографій, з яких 2 одноосібні. Хобі: організація сімейного відпочинку та дитячого туризму.

Калмикова Ірина Семенівна

Калмикова Ірина Семенівна

Кандидат технічних наук, доцент

Калмикова І.С. працює в академії з1987 року. 1987-1989 рр. – інженер науково-дослідного сектору кафедри технології виноробства ОТИІХП ім. М.В. Ломоносова 1989-1992 рр.– пройшла навчання в аспірантурі ОТІПП ім. М.В. Ломоносова за науковими спеціальностями 05.18.13 - технологія консервованих харчових продуктів, 05.18.07 - технологія продуктів бродіння, алкогольних і безалкогольних напоїв У травні 1993 р. захистила дисертацію за темою «Застосування електроплазмоліза для інтенсифікації видобування фенольних речовин із винограду в технології червоних столових вин і натурального соку» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (керівник - д.т.н., професор Флауменбаум Б.Л., консультант - к.т.н., професор Русаков В.А.) 1993-1996 рр. – асистент кафедри технології виноробства ОТІХП ім. М.В. Ломоносова 1996-1997 рр. – доцент кафедри технології виноробства ОТІХП ім. М.В. Ломоносова 2001-2004 рр. – інженер-технолог виробничої лабораторії ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод», м. Одеса 2004-2009 рр. – головний технолог ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод», м. Одеса З 2011 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технології вина та фенології, а також за сумісництво – доцента кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій Навчальна робота Калмикова І.С. підготувала і читає лекційні курси, веде практичні та лабораторні заняття з дисципліни: «Дегустації в туризмі». Здійснює керівництво курсовими роботами, курсовими та дипломними проектами. Методична робота Калмикова І.С. розроблені навчальна та робоча програми з дисципліни «Дегустації в туризмі», нею підготовлено конспект лекцій. Наукова робота Загальна кількість публікацій - 47, в тому числі патентів - 3. Основні напрямки наукової діяльності: • привабливість туристичного та дегустаційного бізнесу; • дослідження локальних продуктів Одеського регіону; • комплексна оцінка якості винограду і вина. Калмикова І.С. здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, бере участь в роботі студентського гуртка кафедри. Бере участь в республіканських та міжнародних конференціях, семінарах. Підвищення кваліфікації У 2005 р. пройшла підготовку і тестування на курсах підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю (QMS Internal Auditor Training Course) за програмою міжнародного товариства «Бюро Верітас». Отримала сертифікат № UA / 004/004066 за спеціальністю «Внутрішній аудитор системи управління якістю». У 2018 р. пройшла стажування в Travel agency LAVtravel Ltd, м.Тбілісі, Грузія. У 2019 р. пройшла стажування в Католицькому університеті м Лілль, Франція в рамках програми ERASMUS +. Інші види робіт Калмикова І.С. відповідає за міжнародне співробітництво кафедри, входить до складу грантової групи Технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова.З 2012 р. Калмикова І.С. виконує обов'язки куратора.

Добрянська Наталя Анатоліївна

Добрянська Наталя Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор кафедри

У 2000 році закінчила Одеський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Магістр з менеджменту організацій” Захистила у 2014 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему: «Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої сфери: теорія, методологія, практика». В 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії та економіки підприємства. Сфера наукових інтересів: івентивний менеджмент, економіка підприємств, регіональна економіка, міжнародна економіка, економіка туризму. Викладає дисципліни: 1. Подієвий туризм та івент-менеджмент. 2. Міжнародне регулювання туристської діяльності. 3. Статистика в туристичній діяльності. Науково-методична робота: автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 посібники, а також 5 монографій. На кафедрі відповідає за наукову роботу. Нагороджена грамотою Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Хобі: подорожі, спорт, організація відпочинку. Перелік наукових праць: http://tourism.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/NAUKOVI-PRATSI-DOBRYANSKA.pdf

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

Доктор економічних наук, професор кафедри;

Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2000 р.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом», 2012 р. Захистила у 2012 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою». В 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Сфера наукових інтересів: економічна безпека туристичної діяльності, маркетинг туризму, економіка туризму. Викладає дисципліни: 1. Управління якістю туристичних послуг. 2. Управління розвитком туризму. 3. Керує магістерським проектуванням. Науково-методична робота: автор більше 150 наукових праць. З них посібники з грифом МОН, а також монографії. На кафедрі відповідає за ¬¬¬¬¬методичну роботу.

Крупіца Ірина Вікторівна

Крупіца Ірина Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова». У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. Сфера наукових інтересів: інновації в туризмі, розвиток туристичних дестинацій, туристичні ресурси та інфраструктура. Викладає дисципліни: 1. Туроперейтинг та документознавство у сфері туризму. 2. Інноваційні технології в туризмі. 3. Організація туризму (Туроперейтинг). 4. Стандартизація та сертифікація в туризмі. 5. Туристична інфраструктура Науково-методична робота: автор понад 27 наукових та науково-методичних праць; з них 2 монографії. На кафедрі відповідає за практику студентів, методичну роботу, куратор групи Т-305. Хобі: організація сімейного відпочинку, спорт, этно туризм.

Ярьоменко Сергій Григорович

Ярьоменко Сергій Григорович

Кандидат географічних наук, доцент кафедри

У 2005 році закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Географія», кваліфікація – географ, викладач географії. У 2010 році закінчив аспірантуру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». У 2011 році захистив дисертацію за темою «Геополітичне та геоекономічне позиціонування України у стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору». Сфера наукових інтересів: туристичні ресурси України, географія туризму, рекреаційне ресурсознавство, політична географія та геополітика. Викладає дисципліни: 1. Організація туризму (Організація туристичних подорожей). 2. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності. 3. Рекреалогія. Науково-методична робота: автор 7 методичних матеріалів, більше 20 наукових праць, 1 монографії у співавторстві, учасник конференцій та наукових семінарів. На кафедрі відповідає за наукову роботу молодих вчених.

Орлова Марія Леонідівна

Орлова Марія Леонідівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри

Освіта: Вищу освіту за спеціальністю географія здобула на геолого- географічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У жовтні 2008 року закінчила навчання в аспірантурі денної форми на кафедрі географії України геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. У 2009 році відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за темою: «Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області)». Сфера наукових інтересів: етнічна географія, сакральна географія, географія культури, етнічний туризм. Викладає дисципліни: географія туризму, історія розвитку світового туризму та основи туризмознавства, привабливість та різновиди туризму. Науково-методична робота: авторка понад 30 наукових та методичних праць, співавторка двох монографій, учасниця конференцій та наукових семінарів. Хобі: читання, подорожування.

Шикіна Ольга Володимирівна

Шикіна Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 2008 році закінчила Одеський державний економічний університет, спеціальність «Туризм», кваліфікація – туризмознавець. У 2011 році закінчила аспірантуру Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2015 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості». В 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Сфера наукових інтересів: готельне господарство, міжнародна готельна індустрія, організація сфери туристичних послуг, рекреація. Науково-методична робота: автор 15 методичних матеріалів, з них – 1 підручник з грифом МОНУ, більше 70 наукових праць, 2 монографії у співавторстві, учасник конференцій та наукових семінарів. Хобі: подорожі, книги, парки атракціонів.

Лазука Катерина Дмитріївна

Лазука Катерина Дмитріївна

Асистент кафедри

У 2010 році закінчила Одеське обласне базове медичне училище, спеціальність «Сестринська справа», кваліфікація -медична сестра. У 2014 році закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація - психолог, викладач психології. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою: «Формування міських ідентичностей в системі комеморативних практик». Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Вступ до фаху 2. Подієвий туризм та івент-менеджмент 3. Міжнародне регулювання туристичної діяльності 4. Організація туризму 5. Статистика в туристичній діяльності 6. Туристична інфраструктура Науково-методична робота: автор 10 наукових робіт, 3 монографії (у співавторстві), 2 науково-методичних роботи (в співавторстві), учасник конференцій і наукових семінарів. На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу, куратор групи Т-106.

Павлова Ірина Олександрівна

Павлова Ірина Олександрівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова зі спеціальності «правознавство», здобула кваліфікацію юрист. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Соіально-економічні та психологічні засади брендингу сільських території Південного регіону» Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, брендинг сільських територій, екологічний туризм. Викладає дисципліни: 1. Формальності в туризмі (практичні зайняття). 2. Системи туристичних атракцій (практичні зайняття). Науково-методична робота: автор 21 наукових та науково-методичних праць, з них 1 колективна монографія. Хобі: всебічний розвиток особистості, подорожі.

Гілко Оксана Костянтинівна

Гілко Оксана Костянтинівна

Асистент кафедри

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність – менеджмент. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою: «Механізм структурно-функціональної підготовки управлінських кадрів в Україні». Сфера наукових інтересів: рекреація, інновації в туризмі, розвиток туристичного ринку, управлінських персонал, професіоналізація управлінської діяльності. Дисципліни які викладає (практичні заняття): спеціалізований туризм, економіка та організація туристичного підприємства, організація виставкової діяльності, регіональний туризм, статистика в туристичній діяльності, історія розвитку світового туризму та основи туризмознавства.

Яценко Вікторія Геннадіївна

Яценко Вікторія Геннадіївна

Лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: гастрономічний та міжнародний туризм. Наукова робота: участь у круглих столах, написання тезисів та доповідей у співробітництві з викладачами кафедри. На кафедрі виконує: методистську роботу. Хоббі: читання літератури, кулінарія, участь у профорієнтаційних роботах.