Склад кафедри

Меліх Олена Олександрівна

Меліх Олена Олександрівна

Завідувач кафедри "Туристичного бізнесу і рекреації"

доктор економічних наук, доцент кафедри Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2005 році достроково закінчила аспірантуру ОНАХТ та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості». У 2007 році присвоєно вчене звання доцента, у 2008 році отримано Ph.D. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Адаптивна стратегія територіально–виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика». Сфера наукових інтересів: економіка і організація промислового (ділового, гастрономічного) туризму. Викладає дисципліни: 1. Інтелектуальна власність. 2. Економічна і соціальна географія України. 3. Планування ділового розвитку підприємства. 4. Управління витратами. 5. Організація виробництва. Науково-методична робота: автор більше 100 наукових та науково-методичних праць; з них – 1 підручник з грифом МОНУ, 5 монографій, з яких 2 одноосібні. Хобі: організація сімейного відпочинку та дитячого туризму.

Добрянська Наталя Анатоліївна

Добрянська Наталя Анатоліївна

доктор економічних наук, професор кафедри У 2000 році закінчила Одеський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Магістр з менеджменту організацій” Захистила у 2014 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему: «Управління діяльністю диверсифікованих корпоративних об’єднань продовольчої сфери: теорія, методологія, практика». В 2016 році присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії та економіки підприємства. Сфера наукових інтересів: івентивний менеджмент, економіка підприємств, регіональна економіка, міжнародна економіка, економіка туризму. Викладає дисципліни: 1. Подієвий туризм та івент-менеджмент. 2. Міжнародне регулювання туристської діяльності. 3. Статистика в туристичній діяльності. Науково-методична робота: автор більше 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 посібники, а також 5 монографій. На кафедрі відповідає за наукову роботу. Нагороджена грамотою Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. Хобі: подорожі, спорт, організація відпочинку. Перелік наукових праць: http://tourism.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/NAUKOVI-PRATSI-DOBRYANSKA.pdf

Ткач Вікторія Олександрівна

Ткач Вікторія Олександрівна

доктор економічних наук, професор кафедри;

Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2000 р.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Управління навчальним закладом», 2012 р. Захистила у 2012 році дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему: «Лібералізація регіонального розвитку в контексті управління економічною безпекою». В 2011 році присвоєно вчене звання доцента. Сфера наукових інтересів: економічна безпека туристичної діяльності, маркетинг туризму, економіка туризму. Викладає дисципліни: 1. Управління якістю туристичних послуг. 2. Управління розвитком туризму. 3. Керує магістерським проектуванням. Науково-методична робота: автор більше 150 наукових праць. З них посібники з грифом МОН, а також монографії. На кафедрі відповідає за ¬¬¬¬¬методичну роботу.

Крупіца Ірина Вікторівна

Крупіца Ірина Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова». У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. Сфера наукових інтересів: інновації в туризмі, розвиток туристичних дестинацій, туристичні ресурси та інфраструктура. Викладає дисципліни: 1. Туроперейтинг та документознавство у сфері туризму. 2. Інноваційні технології в туризмі. 3. Організація туризму (Туроперейтинг). 4. Стандартизація та сертифікація в туризмі. 5. Туристична інфраструктура Науково-методична робота: автор понад 27 наукових та науково-методичних праць; з них 2 монографії. На кафедрі відповідає за практику студентів, методичну роботу, куратор групи Т-305. Хобі: організація сімейного відпочинку, спорт, этно туризм.

Ярьоменко Сергій Григорович

Ярьоменко Сергій Григорович

кандидат географічних наук, доцент кафедри

У 2005 році закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Географія», кваліфікація – географ, викладач географії. У 2010 році закінчив аспірантуру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». У 2011 році захистив дисертацію за темою «Геополітичне та геоекономічне позиціонування України у стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору». Сфера наукових інтересів: туристичні ресурси України, географія туризму, рекреаційне ресурсознавство, політична географія та геополітика. Викладає дисципліни: 1. Організація туризму (Організація туристичних подорожей). 2. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності. 3. Рекреалогія. Науково-методична робота: автор 7 методичних матеріалів, більше 20 наукових праць, 1 монографії у співавторстві, учасник конференцій та наукових семінарів. На кафедрі відповідає за наукову роботу молодих вчених.

Орлова Марія Леонідівна

Орлова Марія Леонідівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри

Вищу освіту за спеціальністю географія здобула на геолого-географічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У жовтні 2008 року закінчила навчання в аспірантурі денної форми на кафедрі географії України геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. У 2009 році відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за темою: «Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області)». Сфера наукових інтересів: етнічна географія, сакральна географія, географія культури, етнічний туризм. Викладає дисципліни: географія туризму, історія розвитку світового туризму та основи туризмознавства, привабливість та різновиди туризму, туристичні ресурси України. Науково-методична робота: авторка понад 30 наукових та методичних праць, співавторка двох монографій, учасниця конференцій та наукових семінарів. Хобі: читання, подорожi. Перелік наукових праць: http://tourism.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/38/2016/06/Spisok-naukovih-prats-Orlova-M.-L..pdf

Григорьєв Євгеній Олегович

Григорьєв Євгеній Олегович

старший викладач кафедри

Закінчив Національний Університет «Одеська юридична академія» за с спеціальністю «Правознавство», магістр правознавства, 2014 р. Працює над дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Інституційне регулювання продовольчої безпеки регіону». Сфера наукових інтересів: економічна безпека, економіка продовольства, стимулювання інвестиційної діяльності в регіоні, геополітичні прогнозування та аналітика, інституційне регулювання сфер економічної діяльності на мікро-та макрорівнях. Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Туристичні ресурси України. 2. Інфраструктура туризму. 3. Круїзний туризм. 4. Спеціалізований туризм. 5. Туристичне країнознавство та рекреаційні комплекси. 6. Туристичні ресурси світу. 7. Організація діяльності туристичної фірми. 8. Стандартизація та сертифікація в туризмі. 9. Туристичні ресурси Одещини. Науково-методична робота: автор статей та тез з економічної безпеки, учасник фахових конференцій. Нагороджений грамотою від Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria), виданий професором PLLC, Lorendo, Texas, USA за досягнення у програмі «LІTIGATION» 2010 р.; сертифікатами Міністерства освіти і науки України за вдале закінчення щорічних спеціалізованих курсів лекцій та семінарів з міжнародних, економічних та правових дисциплін іноземною (англійською) мовою при участі європейських та американських фахівців та володіння ними, 2009, 2010, 2011, 2012 рр. На кафедрі відповідає за міжнародну роботу, куратор групи Т-206. Хобі: стрільба, подорожі, філософія, софістика, етимологія, реставрація та реалізація предметів давнини.

Шикіна Ольга Володимирівна

Шикіна Ольга Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

У 2008 році закінчила Одеський державний економічний університет, спеціальність «Туризм», кваліфікація – туризмознавець. У 2011 році закінчила аспірантуру Одеського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2015 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості». В 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Сфера наукових інтересів: готельне господарство, міжнародна готельна індустрія, організація сфери туристичних послуг, рекреація. Науково-методична робота: автор 15 методичних матеріалів, з них – 1 підручник з грифом МОНУ, більше 70 наукових праць, 2 монографії у співавторстві, учасник конференцій та наукових семінарів. Хобі: подорожі, книги, парки атракціонів.

Кузьменко Юлія Яковлівна

Кузьменко Юлія Яковлівна

асистент кафедри

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”, 2011 р. Захистила у 2015 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка технології виробництва функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці». Сфера наукових інтересів: регіональні особливості та стратегія розвитку туризму і туристичної інфраструктури в Україні, інновації в туризмі. Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Туристичне країнознавство та рекреаційні комплекси. 2. Спеціалізований туризм. 3. Організація туризму. 4. Організація туризму (Організація туристичних подорожей). 5. Організація туризму (Організація анімаційної діяльності). 6. Релігійний туризм і паломництво. 7. Екскурсологія. 8. Управління розвитком туризму. 9. Управління якістю туристичних послуг. 10. Організація туризму (Основи туризмознавства). 11. Рекреаційні комплекси світу. 12. Організація туризму (Організація туристичних подорожей). 13. Географія туризму (Туристичне країнознавство). Науково-методична робота: є автором 25 наукових праць, у тому числі 4 деклараційні патенти України. На кафедрі відповідає за навантаження викладачів та звіт з виконання навантаження. Хобі: подорожі, спорт, творчість.

Сандул Світлана Олексіївна

Сандул Світлана Олексіївна

аспірант; асистент кафедри

Закінчила Одеську національну aкадемію харчових технологій за спеціальністю "Tуризмознавство" Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук "Формування стратегії ефективного використання рекреаційно-туриського потенціалу Одеської області" Викладає дисципліни (практичні заняття): - Система туристичних атракцій - Формальності в туризмі - Організація туристичних подорожей - Регіональний туризм - Туроперейтинг та документознавство в сфері туризму Куратор групи Т-206 Науково-методична робота: автор наукових робіт, учасник конференцій та наукових семінарів.

Лазука Катерина Дмитріївна

Лазука Катерина Дмитріївна

асистент кафедри

У 2010 році закінчила Одеське обласне базове медичне училище, спеціальність «Сестринська справа», кваліфікація -медична сестра. У 2014 році закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація - психолог, викладач психології. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою: «Формування міських ідентичностей в системі комеморативних практик». Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Вступ до фаху 2. Подієвий туризм та івент-менеджмент 3. Міжнародне регулювання туристичної діяльності 4. Організація туризму 5. Статистика в туристичній діяльності 6. Туристична інфраструктура Науково-методична робота: автор 10 наукових робіт, 3 монографії (у співавторстві), 2 науково-методичних роботи (в співавторстві), учасник конференцій і наукових семінарів. На кафедрі відповідає за профорієнтаційну роботу, куратор групи Т-106.

Кисса Марія Родіонівна

Кисса Марія Родіонівна

асистент кафедри

В 2017 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю "Турмзмознавство". Сфера наукових інтересів: розвиток ено-гастрономічного туризму в Україні. Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Рекреалогія 2. Формальності в туризмі 3. Організація туристичних подорожей 4. Регіональний туризм 5. Туроперейтинг та документознавство в сфері туризму 6. Організація екскурсіонної діяльності Науково-методична робота: учасник конференцій і наукових семінарів. На кафедрі відповідає за сайт та сторінки кафедри в соціальних мережах; куратор грути Т-105

Молодан Марина Михайлівна

Молодан Марина Михайлівна

асистент кафедри

У 2017 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю "технології харчування". Сфера наукових інтересів: інновації в туристичній діяльності, регіональні особливості та стратегія розвитку туристичної інфраструктури та туризму . Викладає дисципліни (практичні заняття): 1. Інноваційні технології в туризмі. 2. Історія розвитку світового туризму та основи туризмознавства. 3. Географія туризму (Економічна і соціальна географія України. Туристичне країнознавство); Науково-методична робота: учасник конференцій та наукових семінарів. На кафедрі відповідає за студентську практику, секретар кафедри,профорг.

Кузнєцова Катерина Борисівна

Кузнєцова Катерина Борисівна

лаборант кафедри

Сфера наукових інтересів: гастрономічний та винний туризм Наукова робота: написання статей, тезисів та доповідей у співробітництві з викладачами кафедри, участь у круглих столах На кафедрі виконує: методистську роботу Хоббі: письменництво, фотографія, комп’ютерні ігри, участь у профорієнтаційних роботах