Research work of students

Students of the department take active part in naukovіy that doslіdnitskіy robotі.

In 2014 rotsі 4th year student Doncova Єlizaveta posіla 3 Location on Vseukraїnskomu konkursі studentskih NAUKOVO-doslіdnih robіt directly for “Tourism” s temoyu robots “Vpliv sezonnostі on rozmіschennya zakladіv gotelnogo Gospodarstwa (on” the Palladium “prikladі Gothel)

In 2015 rotsі student Shargorodsky Anna zaynyala 2 Location on Vseukraїnskomu studentskomu konkursі Naukova robіt on danomu napryamku s temoyu robots “Osoblivostі rozmіschennya gotelіv in mіstah” dark “tourism.”