Навчальні дисципліни і програми

 1. Географія туризму (географія туризму, туристичне країнознавство).
 2. Туристичне краєзнавство.
 3. Екскурсологія.
 4. Рекреаційні комплекси світу.
 5. Організація туризму (організація турподорожей, організація екскурсійної діяльності, організація транспортних перевезень, туроперейтинг).
 6. Туризмологія.
 7. Туристичні ресурси України.
 8. Туристичні ресурси Одещини.
 9. Туристичні ресурси світу.
 10. Документознавство у сфері туризму.
 11. Пізнавальний туризм.
 12. Вступ до фаху.
 13. Економічна і соціальна географія України.
 14. Управління розвитком туризму.
 15. Організація діяльності туристичної фірми.
 16. Регіональний туризм.
 17. Спеціалізований туризм.
 18. Регіональний туризм і паломництво.
 19. Круїзний туризм.
 20. Сільський (зелений) туризм.
 21. Формальності в туризмі.
 22. Управління якістю туристичних послуг.
 23. Міжнародний туризм.
 24. Екскурсологія.
 25. Науково-технічний прогрес і прогнозування розвитку галузі.
 26. Управління розвитком туризму.
 27. Інноваційні технології в туризмі.