Пишаємося нашими досягненнями у міжнародному проєкті «Дороги вина та смаку Української Бессарабії»!

Пишаємося нашими досягненнями у міжнародному проєкті «Дороги вина та смаку Української Бессарабії»! Виконавці проєктних досліджень магістри з туризму Воробйов Владислав, Златова Юлія, Фелс Андрій, Пилипенко Анастасія, Макогон Анна, Шепелева Ольга, бакалаври з туризму Левицька Вікторія, Мударісова Тетяна під керівництвом викладачів кафедри туристичного бізнесу та рекреації – ми у джерела нового українського туризму, який гідно поєднується із туризмом країн ЄС, дає майбутнє в культурному обміні, надихає на нові подорожі!
Кафедра туристичного бізнесу та рекреації ОНАХТ є співорганізатором цього проєкту, семінарів та конференції з його розвитку та впровадження.
Хочемо представити вам результати наших студентських робіт:
1) Знайшли шляхи покращення дорожньої інфраструктури Півдня України як основи формування регіонального туристичного бізнесу
2) Сформували реєстр еногастрономічних туристичних локацій
3) Сформували каталог маршрутів по еногастролокаціям Одеської області
4) Вказали шляхи впровадження та покращення використання інноваційних технологій в туристичному бізнесі України
5) Класифікували напрями самостійної організації подорожей через електронні бази даних туристських локацій
6) Сформували пакет екскурсійних послуг по Одеській області із використанням вертолітної техніки
7) Вказали шляхи покращення системи організації туризму та системи туристичних атракцій в Одеській області
18BF7464-1539-4A00-9C80-311D69959286